Menu Close

Om Fysingen Fastighetsaktiebolag

Fysingen Fastighetsaktiebolag äger fastigheten och driver mötesverksamheten i Ladugården på Torsåker gård i Upplands Väsby. Fysingen Fastighetsaktiebolag ingår i en koncern med 16 bolag där koncernmoderbolaget är AltoCumulus Holding AB. 

I Ladugården på Torsåker gård driver Fysingen Fastighetsbolag AB mötesverksamhet med tydlig hållbarhetsinriktning.  

Torsåker gård – utvecklingscentrum för framtidens mat 

På Torsåker gård bedriver Axfoundation test- och utvecklingsverksamhet för att accelerera omställningen till hållbara livsmedelssystem. Tillsammans med forskare och praktiker tar sig Axfoundation an komplexa utmaningar och utvecklar konkreta lösningar – såväl på åkern som i vattnet, och i Ladugårdens testkök, restaurangkök och bageri.  

Läs mer om Axfoundations verksamhet på axfoundation.se/torsaker.